790-782-441
Swarzędz

Portfolio aplikacji użytkowych wykonanych w php.

Sieć jest dobrym miejscem dla narzędzi przechowujących i obrabiających dane np. do formatu faktury za usługę lub produkt. Aplikacje użytkowe pozwalają na łatwy dostęp do danych, przydatny zwłaszcza w trakcie delegacji, oraz wizyt u klienta. Zapewniają także możliwość zarządznia danymi firmy, pracowników, notatki itd.